Téměř všichni významní výtvarníci velkomeziříčského regionu jsou zastoupeni ve sbírkovém fondu muzea. Fond byl rozšiřován od počátku 20. století, kdy byla nakupována díla významných autorů regionu. Poměrně rozsáhle je zastoupena tvorba velkomeziříčské malířky Zdenky Vorlové-Vlčkové. V roce 1959 získalo muzeum tento soubor jako pozůstalosti po jejím manželu profesoru Josefu Vlčkovi.
 

   1_5_697x1024  1_6_1024x767 1_7_1024x746

1_8_1024x739