1. září v 18 hodin       vernisáž výstavy Světy v nás (Ateliér Krisans)

4. září  od 13 hodin    Historické slavnosti - Meziříčí za časů Leopoldiny