Výstava betlémů byla zahájena již počátkem listopadu a vernisáž si nenechalo ujít přes šest desítek návštěvníků včetně ředitele Muzea Vysočiny Třebíč, které zapůjčilo část vystavených exponátů.

Po úvodním slově ředitelky muzea Ireny Tronečkové se role průvodce zhostila autorka výstavy Marie Ripperová. Ta příchozí seznámila nejen s historií tvorby a stavění betlémů obecně, ale také s historií přímo ve Velkém Meziříčí. Návštěvníkům pak přiblížila jednotlivé figurky, které nesměly v žádném betlému chybět, a vysvětlila, proč jsou zrovna nazývány tak, jak jsou nazývány.

Na závěr se krátce slova ujal také ředitel třebíčského muzea Jaroslav Martínek, který hostům krátce přiblížil jak betlémářství na Třebíčsku, tak i samotné sbírky betlémů v třebíčském muzeu. Muzeum se již opakovaně zúčastnilo prestižní přehlídky betlémů z celého světa nazvané 100 Presepti, která se pravidelně koná v Římě.