Zhruba sto dvacet návštěvníků si prohlédlo zámecké a muzejní expozice v sobotu 18. května. Lidé tak využili možnosti bezplatného vstupu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

Pokud měli návštěvníci zájem a dostatek času, mohli si prohlídku rozšířit ještě o návštěvu výstavy Svět panenek a sálu s freskovou výzdobou. Tyto prohlídkové trasy ale již byly zpoplatněny.

Zcela zdarma si mohli příchozí projít zámecké pokoje v prvním patře a muzejní expozice v patře druhém. Přičemž někteří z návštěvníků si přišli prohlédnout přímo konkrétní části muzea, a to například oddělení pozemních komunikací či depozitář vycpanin.

Spektrum příchozích bylo opravdu pestré. Ve skupinkách se nacházely jak místní rodiny s dětmi, které využily hezkého počasí k procházce, tak i turisté ze vzdálenějších koutů republiky, kteří využili možnost projít si všechny nabízené trasy.