Téměř všichni významní výtvarníci velkomeziříčského regionu jsou zastoupeni ve sbírkovém fondu muzea. Fond byl rozšiřován od počátku 20. století, kdy byla nakupována díla významných autorů regionu. Poměrně rozsáhle je zastoupena tvorba velkomeziříčské malířky Zdenky Vorlové-Vlčkové. V roce 1959 získalo muzeum tento soubor jako pozůstalosti po jejím manželu profesoru Josefu Vlčkovi. 

1_1_682x1024  1_2_683x1024 1_5_697x1024 1_6_1024x767

1_4_1024x975 1_3_1024x741 1_7_1024x746

1_8_1024x739