Ve sbírce muzea lze nalézt jak zbraně lovecké, tak i vojenské. Vzhledem k tomu, že obsahuje i zbraně ze zámeckého mobiliáře, lze říci, že dokumentuje vývoj od konce 16. až do počátku 20. století. Zastoupeny jsou zbraně palné i chladné, základ sbírky loveckých zbraní tvoří soubor věnovaný ve 30. letech minulého století továrníkem Antonínem Jelínkem.

Vojenské zbraně reprezentují křesadlové i perkusní pistole. Ovšem objevují se i pušky se systémy Mosin-Nagant, Winchester, Mauser, Dreyseho jehlovky a další.

Rozsáhle je zastoupena tvorba puškaře Matyáše Novotného, který byl dvorním dodavatelem vídeňského dvora a měl po nějaký čas dílnu v Litoměřicích.

1_1 1_2 1_3

1_4 1_5 1_6

1_7 1_8 1_9

1_10 1_11 1_12