Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Zprávičky

Termíny svatebních obřadů

pro rok 2020 budou potvrzovány od 4. února.

Fond zámeckého mobiliáře obsahuje pozůstatky původního vybavení zámku, část mobiliáře byla Národním pozemkovým fondem odsunuta jinam.

Mezi nejpočetněji zastoupené kusy patří převážně barokní skříně a sekretáře, v několika kusech jsou dochovány i z období renesance. Poměrně rozsáhle jsou zastoupeny i stoly, opět od renesance až po počátek 20. století. V daleko menší míře je dochován sedací nábytek.

Velmi zajímavým fondem je kolekce japonských laků, o kterou se zasloužili především Lobkovicové, část sbírky shromáždil hrabě František Harrach. Nejstarším předmětem je šperkovnice datovaná k roku 1568, ve sbírce se objevuje lakové nádobí, psací potřeby a jiné. I dochovaná militaria pocházejí převážně z přelomu 16. a 17. století, zastoupeny jsou chladné i palné zbraně.

Obrazová sbírka má základ taktéž v renesanci, zastoupena jsou všechna časová období, dochovala se galerie předků. Poslední početně významnější položkou jsou drobné předměty – sklo, porcelán, keramika, cín – ovšem původní celky jsou zastoupeny pouze jednotlivinami.

1_1 1_2 1_3

1_4 1_5 1_7 1_10

1_6 1_8 1_9

1_11 1_12 1_13 1_14