Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Zprávičky

Otevírací doba v červenci:

úterý až neděle: 9.00-17.00 (bez polední přestávky)

Fond zámeckého mobiliáře obsahuje pozůstatky původního vybavení zámku, část mobiliáře byla Národním pozemkovým fondem odsunuta jinam.

Mezi nejpočetněji zastoupené kusy patří převážně barokní skříně a sekretáře, v několika kusech jsou dochovány i z období renesance. Poměrně rozsáhle jsou zastoupeny i stoly, opět od renesance až po počátek 20. století. V daleko menší míře je dochován sedací nábytek.

Velmi zajímavým fondem je kolekce japonských laků, o kterou se zasloužili především Lobkovicové, část sbírky shromáždil hrabě František Harrach. Nejstarším předmětem je šperkovnice datovaná k roku 1568, ve sbírce se objevuje lakové nádobí, psací potřeby a jiné. I dochovaná militaria pocházejí převážně z přelomu 16. a 17. století, zastoupeny jsou chladné i palné zbraně.

Obrazová sbírka má základ taktéž v renesanci, zastoupena jsou všechna časová období, dochovala se galerie předků. Poslední početně významnější položkou jsou drobné předměty – sklo, porcelán, keramika, cín – ovšem původní celky jsou zastoupeny pouze jednotlivinami.

1_1 1_2 1_3

1_4 1_5 1_7 1_10

1_6 1_8 1_9

1_11 1_12 1_13 1_14