Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Zprávičky

Otevírací doba v červenci:

úterý až neděle: 9.00-17.00 (bez polední přestávky)

Výstava bývalých absolventů velkomeziříčského gymnázia byla zahájena ve zcela zaplněném výstavním sále. Úvodního slova se po ředitelce muzea Ireně Tronečkové ujali ředitel Jupiter clubu Milan Dufek a ředitel gymnázia Aleš Trojánek. Po odborné stránce hosty s výstavou seznámila autorka celého konceptu Eva Kočí Valová.

Ta každého z vystavujích stručně představila a shrnula několika slovy jeho tvorbu. Přičemž zmínila, že mezi maturitními ročníky nejmladšího a nejstaršího vystavujícího je neuvěřitelných 59 let.

Přítomni byli nejen autoři děl a jejich rodiní příslušníci, ale také zástupci pedagogického sboru gymnázia, současní a bývali studenti a další příznivci výtvarného umění z řad široké veřejnosti.